Các Ban HĐND tỉnh  
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020" (10/04/2018)
CTTĐT - Từ ngày 02 - 05/4/2018, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hà Quốc Thịnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND các xã Pa Thơm huyện Điện Biên, xã Nậm Kè huyện Mường Nhé và Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống giai đoạn 2011 - 2020".
 
Ban Văn hóa – Xã hội họp đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách (14/03/2018)
CTTĐT - Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, vừa qua Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức họp xin ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND, ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND, ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp. Đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì phiên họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV (04/12/2017)
Ngày 02/12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 7 (04/12/2017)
CTTĐT - Ngày 01/12/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vừ Thị Liên - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV (03/12/2017)
CTTĐT - Ngày 01/12/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Bá Lung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7 (03/12/2017)
CTTĐT - Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 30/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan trong khối Văn hóa - Xã hội tỉnh. Đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội chủ trì phiên họp.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát mô hình dạy học VNEN (11/11/2017)
CTTĐT - Trong 02 ngày, ngày 09-10/11, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát thực tế tại một số trường tiểu học và làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ.
 
Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016” (05/10/2017)
CTTĐT - Từ ngày 27-02/10, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VHXH - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016”.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV (26/09/2017)
CTTĐT - Ngày 22/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề (26/09/2017)
CTTĐT - Từ ngày 18-22/9/2017, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ” tại huyện Mường Nhé, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV (26/09/2017)
CTTĐT - Chiều ngày 22/9/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Luyến - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh (26/09/2017)
CTTĐT - Sáng ngày 22/9/2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng chí Vừ Thị Liên - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên (21/09/2017)
CTTĐT - Tiếp tục Chương trình giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ"; từ ngày 20/9 đến ngày 21/9/2017, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Điện Biên.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà (21/09/2017)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát việc “Lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước của các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ năm 2015, 2016”. Ngày 19/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông (20/09/2017)
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 23/7/2017 về việc giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên"; Từ ngày 18/9 đến ngày 19/9/2017, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do đồng chí Vừ Thị Liên - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Điện Biên Đông.