Các Ban HĐND tỉnh  
HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV (16/07/2020)
HĐND - Ngày 11/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Khai thác khoáng sản đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững (09/06/2020)
HĐND - Sáng ngày 05/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát trực tiếp tại mỏ đá Tây Trang 7 của Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Tây Bắc.
 
Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản (08/06/2020)
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 04/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp điểm mỏ khai thác cát tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên của Công ty TNHH Lâm My.
 
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (06/06/2020)
HĐND - Ngày 03/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản từ năm 2017-2019 trên địa bàn tỉnh”. Dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh (29/04/2020)
HĐND - Sáng 28/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Vùi Văn Nguyện – UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phiên họp.
 
HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi hơn 170 ha đất để thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (29/04/2020)
HĐND - Chiều 28/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan. Đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV (05/12/2019)
HĐND - Trong chương trình kỳ họp, chiều ngày 5/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.
 
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh (04/12/2019)
HĐND - Sáng ngày 29/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (02/12/2019)
HĐND - Sáng 30/11/2019, Đồng chí Vùi Văn Nguyện, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (02/12/2019)
HĐND - Chiều 27/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành có liên quan. Đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV (03/07/2019)
HĐND - Ngày 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan... Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV (03/07/2019)
HĐND - Chiều ngày 2/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối Văn hóa, xã hội. Đồng chí Nhữ Văn Quảng,Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé (01/10/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 27/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại xã Huổi Lếch và xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
 
Đoàn giám sát ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội nông dân và Trường cao đẳng nghề Điện Biên (04/09/2018)
CTTĐT - Ngày 30/8, tiếp tục chương trình giám sát, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội Nông dân tỉnh và Trường Cao đẳng nghề Điện biên.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV (13/07/2018)
CTTĐT - Ngày 12/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.