Các Ban HĐND tỉnh  
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV (03/07/2019)
HĐND - Ngày 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan... Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV (03/07/2019)
HĐND - Chiều ngày 2/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối Văn hóa, xã hội. Đồng chí Nhữ Văn Quảng,Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé (01/10/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 27/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại xã Huổi Lếch và xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
 
Đoàn giám sát ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội nông dân và Trường cao đẳng nghề Điện Biên (04/09/2018)
CTTĐT - Ngày 30/8, tiếp tục chương trình giám sát, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội Nông dân tỉnh và Trường Cao đẳng nghề Điện biên.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV (13/07/2018)
CTTĐT - Ngày 12/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 (13/07/2018)
CTTĐT - Ngày 12/7/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - UVTT, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV (05/07/2018)
CTTĐT - Ngày 04/7/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Vừ Thị Liên - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Ban VHXH - HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (18/06/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 14/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HÐND13, ngày 24/5/2012 của HÐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV (18/06/2018)
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về việc Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV; Ngày 15/6/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri xã Noong Luống, huyện Điện Biên, của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH Thủy nông Điện Biên và UBND huyện Điện Biên. Tham gia đoàn giám có đại diện Thường trực HĐND huyện Điện Biên.
 
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh (14/06/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 13/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh và xem xét dự thảo báo cáo kết quả giám sát "Việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 - 2018; việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 – 2018, trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.
 
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa (14/06/2018)
CTTĐT - Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND, ngày 24/5/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Tủa Chùa.
 
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề năm 2018 (16/05/2018)
CTTĐT - Từ ngày 07 - 11/5/2018, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Vừ Thị Liên - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND, ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điên Biên, giai đoạn 2014 - 2017. Đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Nhé; làm việc với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng (08/05/2018)
CTTĐT - Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp tục làm rõ các nội dung giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 – 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; trong hai ngày 03-04/5, Ban VHXH - HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo.
 
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tại huyện Điện Biên Đông (04/05/2018)
CTTĐT - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp tục làm rõ các nội dung giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 – 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; ngày 02/5, Ban VHXH - HĐND tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban VHXH làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Điện Biên Đông.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020" (10/04/2018)
CTTĐT - Từ ngày 02 - 05/4/2018, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hà Quốc Thịnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND các xã Pa Thơm huyện Điện Biên, xã Nậm Kè huyện Mường Nhé và Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống giai đoạn 2011 - 2020".