Các Ban HĐND tỉnh  
Nhiều đối tượng khó khăn đang sinh sống tại các thôn, bản, tổ dân phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực I, khu vực II trên địa bàn tỉnh cần được hỗ trợ (26/10/2021)
HĐND - Ngày 25/10, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa xã, HĐND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát thực tế một số đối tượng là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại các thôn, bản, tổ dân phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc xã khu vực I, khu vực II trên địa bàn huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí nội dung 02 Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV (13/10/2021)
HĐND -Chiều ngày 12/10/2021, Đồng chí Mùa Thanh Sơn - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025. Dự phiên họp có đồng chí Vừ A Bằng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhất trí đề nghị HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2 (29/09/2021)
HĐND - Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 28/9, đồng chí Lò Thị Bích, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2 do UBND tỉnh trình. Dự cuộc họp có đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế và Đầu tư.
 
Đề nghị UBND tỉnh dự kiến phân bổ theo từng năm trong giai đoạn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đối với nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng (29/09/2021)
HĐND - Ngày 27/9, đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 -2025. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thành viên Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu, định hướng, dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (28/09/2021)
HĐND - Sáng 27/9, Đồng chí Mùa Thanh Sơn - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên theo lĩnh vực được phân công trình tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XV. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Tiến - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế và Đầu tư.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh thời gian bố trí vốn đối với một số dự án cấp thiết (28/09/2021)
HĐND - Sáng ngày 27/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (27/09/2021)
HĐND - Sáng ngày 27/9, đồng chí Lò Thị Bích, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.
 
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (15/09/2021)
HĐND - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 14/9, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lò Thị Bích, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” tại Sở Nội vụ.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước về bãi đỗ xe, gửi xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ (13/09/2021)
HĐND - Sáng ngày 9/9, thực hiện kế hoạch giám sát công tác quản lý Nhà nước về bãi đỗ xe, gửi xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội do đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế.
 
Liên đoàn Lao động tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (10/09/2021)
HĐND - Đấy là nội dung các thành viên đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tại buổi làm việc chiều hôm nay ngày 09/9/2021.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Tuần Giáo (08/09/2021)
HĐND - Ngày 07/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lò Thị Bích - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2015-2020” tại huyện Tuần Giáo.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền (16/08/2021)
HĐND - Ngày 14/8/2021, đồng chí Mùa Thanh Sơn - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì phiên họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV. Dự phiên họp có các đồng chí: Phạm Đức Toàn - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, Ban ngành có liên quan.
 
Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. (16/08/2021)
HĐND - Chiều ngày 14/8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức họp thẩm tra các nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Hai (16/08/2021)
HĐND - Sáng ngày 15/8, Đồng chí Lò Thị Bích, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV (05/12/2020)
HĐND - Ngày 4/12, Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan.