Các Ban HĐND tỉnh  
Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016” (05/10/2017)
CTTĐT - Từ ngày 27-02/10, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VHXH - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016”.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV (26/09/2017)
CTTĐT - Ngày 22/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề (26/09/2017)
CTTĐT - Từ ngày 18-22/9/2017, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ” tại huyện Mường Nhé, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV (26/09/2017)
CTTĐT - Chiều ngày 22/9/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Luyến - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh (26/09/2017)
CTTĐT - Sáng ngày 22/9/2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng chí Vừ Thị Liên - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên (21/09/2017)
CTTĐT - Tiếp tục Chương trình giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ"; từ ngày 20/9 đến ngày 21/9/2017, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Điện Biên.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà (21/09/2017)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát việc “Lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước của các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ năm 2015, 2016”. Ngày 19/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông (20/09/2017)
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 23/7/2017 về việc giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên"; Từ ngày 18/9 đến ngày 19/9/2017, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do đồng chí Vừ Thị Liên - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Điện Biên Đông.
 
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại huyện Nậm Pồ (14/09/2017)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát việc “Lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước của các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ năm 2015, 2016”. Ngày 13-14/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Nậm Pồ.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa (09/09/2017)
CTTĐT - Thực hiện kế hoạch số 79/KH-KTNS ngày 23/8/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, giám sát việc “Việc lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước của các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ năm 2015, 2016”. Từ ngày 07-08/9, Đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Vùi Văn Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Tủa Chùa.
 
Đề nghị giải quyết dứt điểm việc sắp xếp giao đất ở cho 05 hộ dân cư, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh (28/08/2017)
CTTĐT - Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, ngày 25/8, đại biểu Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp công dân Chu Thị Thìn, tổ dân phố 05, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra (08/07/2017)
CTTĐT - Ngày 04/7, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Chương trình và Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan. Đồng chí Vừ Thị Liên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Chương trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV (04/07/2017)
CTTĐT - Ngày 03/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Chương trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa XIV (29/06/2017)
CTTĐT - Ngày 28/6/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành trong khối Văn hóa - Xã hội. Đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV (29/06/2017)
CTTĐT - Ngày 28/6/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Luyến - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.