Các Ban HĐND tỉnh  
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV (05/12/2019)
HĐND - Trong chương trình kỳ họp, chiều ngày 5/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.
 
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh (04/12/2019)
HĐND - Sáng ngày 29/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (02/12/2019)
HĐND - Sáng 30/11/2019, Đồng chí Vùi Văn Nguyện, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (02/12/2019)
HĐND - Chiều 27/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành có liên quan. Đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV (03/07/2019)
HĐND - Ngày 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan... Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV (03/07/2019)
HĐND - Chiều ngày 2/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối Văn hóa, xã hội. Đồng chí Nhữ Văn Quảng,Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé (01/10/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 27/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại xã Huổi Lếch và xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
 
Đoàn giám sát ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội nông dân và Trường cao đẳng nghề Điện Biên (04/09/2018)
CTTĐT - Ngày 30/8, tiếp tục chương trình giám sát, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội Nông dân tỉnh và Trường Cao đẳng nghề Điện biên.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV (13/07/2018)
CTTĐT - Ngày 12/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 (13/07/2018)
CTTĐT - Ngày 12/7/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - UVTT, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV (05/07/2018)
CTTĐT - Ngày 04/7/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Vừ Thị Liên - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Ban VHXH - HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (18/06/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 14/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HÐND13, ngày 24/5/2012 của HÐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV (18/06/2018)
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về việc Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV; Ngày 15/6/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri xã Noong Luống, huyện Điện Biên, của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH Thủy nông Điện Biên và UBND huyện Điện Biên. Tham gia đoàn giám có đại diện Thường trực HĐND huyện Điện Biên.
 
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh (14/06/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 13/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh và xem xét dự thảo báo cáo kết quả giám sát "Việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 - 2018; việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 – 2018, trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.
 
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa (14/06/2018)
CTTĐT - Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND, ngày 24/5/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Tủa Chùa.