Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Gợi ý thảo luận
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download