Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 5-2019
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
412/BC-BCTGT
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí-Nậm Mức (Km152+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa- Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí). Download
2
789
Báo cáo giải trình kết quả thực hiện Mô hình trường học mới (Vnen) Download
3
85/BC-STNMT
Giải trình tình hình thực hiện các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư Download
4
88/GM-HĐND
   Giấy mời.PDF
Giấy mời dự phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Download
5
số 412/BC-BCTGT
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Sang - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức - TT Tủa Chùa - Huổi Lóng. Download
6
126/BC-UBND
Báo cáo tiến độ thực hiện dự án bổ sung đoạn tuyến nối từ Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua ( đường 60m) Download
7
Số 603/BC-SKHĐT
BÁO CÁO Giải trình tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh chậm tiến độ so với kế hoạch Download
8
131/BC-UBND
Báo cáo việc triển khai, thực hiện GPMB để thi công dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Na Sang (Km 146+ 200/QL. 12) TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km 152 + 300/QL 6) Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) trên địa bàn huyện Mường Chà Download
9
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Download