Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Thường trực HĐND
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Giấy ghi chất vấn Download
2
257/HĐND-VP
Giấy triệu tập kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
256/TB-HĐND
Thông báo phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
255/TB-HĐND
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV Download
5
290/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2018; Chương trình hoạt động năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Download
6
Số: 287/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019 Download
7
Số: 286/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
8
   Biểu.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
9
   Biểu - Copy.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên và thống nhất giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019. Download
10
Số: 300/BC-HĐND
   BC TÓM TẮT.doc
BÁO CÁO Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay” Download