Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
20/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Download
2
21/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) Download
3
22/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
4
23/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018 Download