Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13-->Thường trực HĐND
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
46/TB-HĐND
THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV Download
2
47/TB-HĐND
THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
44/KH-HĐND
KẾ HOẠCH Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Download
4
52/HĐND-VP
V/v khai thác tài liệu và đăng ký phát biểu thảo luận tại phiên họp của kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 Download
5
51/HĐND-VP
V/v đảm bảo các điều kiện phục vụ phiên họp trực tuyến, kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV Download