Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021)-->Dự thảo Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Dự thảo Nghị Quyết Về chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay (Khu TĐC Đồi Cao, Cơ Khí, Chi Luông, Nậm Cản thuộc dự án san nền, giao thông, thoát nước, kè các khu tái định cư thị xã Mường Lay), vùng tái định cư thị xã Mường Lay Download
2
NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download