Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 59/BC-DT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2019; Dự kiến Chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
2
Số: 58/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 (Lĩnh vực công tác Dân tộc, Tôn giáo) Download
3
Số: 57 /BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên Download
4
Số: 54/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 56/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
6
Số: 55/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ Download
7
Số: 53/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
8
Số: 52/BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download