Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
19/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên Download