Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Tòa án nhân dân
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 812/BC-TANDT
BÁO CÁO Kết quả công tác xét xử, giải quyết các loại án năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 Download