HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV (04/01/2021)
HĐND - Ngày 30/12, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 12 để xem xét các nội dung: Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV; Kế hoạch tổng kết hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (15/12/2020)
HĐND - Sáng ngày 15/12, đại biểu Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu Quàng Thị Tuyết đã tiếp xúc cử tri tại xã Na Tông, huyện Điện Biên.
 
HĐND huyện Mường Nhé họp kỳ thứ 13, xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (15/12/2020)
HĐND - Ngày 12-13/12, Hội đồng nhân dân huyện Mường Nhé khóa IV, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.
 
Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên tổ chức mừng công hoàn thành kế hoạch năm 2020 và gặp mặt kỷ niệm 13 năm thành lập (14/12/2020)
HĐND - Ngày 11/12, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2020 và gặp mặt kỷ niệm 13 năm thành lập công ty (7/12/3007- 7/12/2020). Tới dự lễ kỷ niệm có đ/c Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành tỉnh.
 
HĐND tỉnh Điện Biên: Kỳ họp thứ 16 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thông qua 39 nghị quyết quan trọng (09/12/2020)
HĐND - Ngày 08/12, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
 
HĐND tỉnh Điện Biên miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08/12/2020)
HĐND - Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:
 
Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV (05/12/2020)
HĐND - Ngày 4/12, Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan.
 
Cần rà soát kỹ các tiêu chuẩn, đối tượng được đề nghị xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên" (05/12/2020)
HĐND - Ngày 03/12, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Vừ Thị Liên - UVTT HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh (04/12/2020)
HĐND - Chiều 02/12, đồng chí Đỗ Thị Luyến, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan.
 
Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV (02/12/2020)
HĐND - Ngày 01/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, các sở ngành có liên quan.
 
Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (29/11/2020)
HĐND - Ngày 27/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 (lần 2) xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lê Thành Đô – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thường binh và Xã hội; các đồng chí Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND.
 
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (27/11/2020)
HĐND - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ, sáng ngày 25/11, các đại biểu: Nhữ Văn Quảng, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp; Tao Thị Viện, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi tiếp xúc cử tri xã Mường Nhà, huyện Điện Biên (27/11/2020)
HĐND - Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 23/11, đại biểu Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu ứng cử tại huyện Điện Biên (nhóm số 2) đã tiếp xúc với hơn 80 cử tri của các bản trên địa bàn xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.
 
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 tại huyện Mường Ảng và Thị xã Mường Lay (25/11/2020)
HĐND - Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, ngày 24/11, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các địa phương ứng cử.
 
Cử tri bản Pu Cai nhiều năm chưa có điện lưới quốc gia, cử tri kiến nghị sớm được quan tâm đầu tư (25/11/2020)
HĐND - Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, ngày 24/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Thành Phong, TUV, Giám đốc Sở Xây dựng; Vi Thị Hương, TUV, Phó Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nong U, Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông.