HĐND tỉnh  
Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Hội thảo với Đoàn ĐBQH khu vực IV, khu vực VI và HĐND các tỉnh Luông Pha Bang, U Đôm Xay, nước CHDCND Lào (12/10/2017)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình Hội thảo với các tỉnh bắc Lào, ngày 11- 12/10, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo với Đoàn ĐBQH khu vực IV, khu vực VI và HĐND tỉnh Luông Pha Bang, tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào.
 
Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Hội thảo với Đoàn ĐBQH khu vực II, HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ nước CHDCND Lào (11/10/2017)
CTTĐT - Sáng ngày 11/10, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo với Đoàn ĐBQH khu vực II, HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ nước CHDCND Lào. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chăn Sỷ Sẻng Sổm Phu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phong Sa Lỳ cùng chủ trì Hội thảo; dự Hội thảo về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Trọng Khôi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở ngoại vụ. Về phía Đoàn đại biểu Tỉnh Phong Sa Lỳ, nước CHDCND Lào có các đồng chí: Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử II, Đại biểu HĐND tỉnh, Lãnh đạo các ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách; Ban Pháp chế và Quốc phòng, An ninh; Ban Văn hóa và xã hội… Về phía Đoàn đại biểu Tỉnh Phong Sa Lỳ, nước CHDCND Lào có các đồng chí: Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử II, Đại biểu HĐND tỉnh, Lãnh đạo các ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách; Ban Pháp chế và Quốc phòng, An ninh; Ban Văn hóa và xã hội…
 
Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016” (05/10/2017)
CTTĐT - Từ ngày 27-02/10, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VHXH - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016”.
 
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Bắc Giang (30/09/2017)
CTTĐT - Ngày 29/9, Ban Công tác đại biểu của UBTVQH phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên do đồng chí Lê Trọng Khôi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.
 
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (26/09/2017)
CTTĐT - Chiều ngày 25/9, tại phòng họp số 2 trụ sở UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chủ đề: “Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban HĐND, UBMTTQ, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) (26/09/2017)
CTTĐT - Sáng 25/9, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành tỉnh.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV (26/09/2017)
CTTĐT - Ngày 22/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề (26/09/2017)
CTTĐT - Từ ngày 18-22/9/2017, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ” tại huyện Mường Nhé, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV (26/09/2017)
CTTĐT - Chiều ngày 22/9/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Luyến - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh (26/09/2017)
CTTĐT - Sáng ngày 22/9/2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng chí Vừ Thị Liên - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Giải cầu lông truyền thống HĐND tỉnh Điện Biên lần thứ V, năm 2017 thành công tốt đẹp (26/09/2017)
CTTĐT - Trong 2 ngày 23-24/9, tại nhà Nhà luyện tập Thể thao - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Điện Biên, HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức giải cầu lông truyền thống HĐND tỉnh lần thứ V, năm 2017.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên (21/09/2017)
CTTĐT - Tiếp tục Chương trình giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ"; từ ngày 20/9 đến ngày 21/9/2017, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Điện Biên.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà (21/09/2017)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát việc “Lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước của các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ năm 2015, 2016”. Ngày 19/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông (20/09/2017)
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 23/7/2017 về việc giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên"; Từ ngày 18/9 đến ngày 19/9/2017, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do đồng chí Vừ Thị Liên - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Điện Biên Đông.
 
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại huyện Nậm Pồ (14/09/2017)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát việc “Lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước của các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ năm 2015, 2016”. Ngày 13-14/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Nậm Pồ.