HĐND tỉnh  
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh (18/04/2018)
CTTĐT - Sáng ngày 18/4, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Dự phiên họp có các đồng chí: lãnh đạo HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, xây dựng, Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS HCM, Hội cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.
 
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (17/04/2018)
CTTĐT - Ngày 16/4, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” của HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh (17/04/2018)
CTTĐT - Ngày 16/4, tại Bộ CHQS tỉnh, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trọng Khôi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.
 
Năm 2018 huyện Điện Biên Đông sẽ hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho 261 đối tượng người có công (17/04/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 13/4, tổ giám sát số 2 do đồng chí Lê Trọng Khôi, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Điện Biên Đông.
 
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Tuần Giáo (17/04/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” tổ giám sát số 1 làm việc với huyện Tuần Giáo. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Giám sát Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã Pú Nhung, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo (15/04/2018)
CTTĐT - Ngày 12/4, tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” Tổ giám sát số 1 giám sát tại xã Pú Nhung, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
HĐND tỉnh giám sát tại xã Na Son và thị trấn Điện Biên Đông (15/04/2018)
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 12/4, tổ giám sát số 2 do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 – 2017 tại xã Na Son và thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông.
 
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại huyện Điện Biên (11/04/2018)
CTTĐT - Ngày 11/4, tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” Tổ giám sát số 1 làm việc tại UBND huyện Điện Biên. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Xã Mường Phăng, Thanh Hưng huyện Điện Biên thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng (11/04/2018)
CTTĐT - Ngày 10/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (tổ số 1) tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” tại xã Mường Phăng, xã Thanh Hưng huyện Điện Biên. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc, Ban VHXH - HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh và huyện Điện Biên.
 
Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (11/04/2018)
CTTĐT - Ngày 10/4, tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 tại phường Mường Thanh và xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020" (10/04/2018)
CTTĐT - Từ ngày 02 - 05/4/2018, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hà Quốc Thịnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND các xã Pa Thơm huyện Điện Biên, xã Nậm Kè huyện Mường Nhé và Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống giai đoạn 2011 - 2020".
 
Ban Văn hóa – Xã hội họp đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách (14/03/2018)
CTTĐT - Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, vừa qua Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức họp xin ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND, ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND, ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp. Đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì phiên họp.
 
Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét 05 nội dung trong phiên họp tháng 02/2018 (28/02/2018)
CTTĐT - Ngày 28/2, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 02/2018. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam (28/02/2018)
CTTĐT - Sáng 27/2, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm chúc mừng tập thể bệnh viện, các thầy thuốc, y bác sĩ nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2018) tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; bệnh viện Tâm thần tỉnh và bệnh viện 7-5 Công an tỉnh Điện Biên. Đi cùng đoàn có các đồng chí Lãnh đạo Ban VH – XH HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (27/02/2018)
CTTĐT - Sáng 26/01, đồng chí Vừ Thị Liên, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân Phan Văn Ninh, trú tại số nhà 72, tổ dân phố 04, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh.