HĐND tỉnh  
Nhiều đối tượng khó khăn đang sinh sống tại các thôn, bản, tổ dân phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực I, khu vực II trên địa bàn tỉnh cần được hỗ trợ (26/10/2021)
HĐND - Ngày 25/10, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa xã, HĐND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát thực tế một số đối tượng là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại các thôn, bản, tổ dân phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc xã khu vực I, khu vực II trên địa bàn huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ.
 
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh về thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 (20/10/2021)
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 18/10, tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các đơn vị: Ban Quản lý dự án các Công trình giao thông; Ban Quản lý các công trình Dân dụng và Công nghiệp; Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
 
Huyện Điện Biên sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công (19/10/2021)
HĐND - Ngày 16/10, sau khi đi kiểm tra thực tế một số công trình dự án trên địa bàn, Tổ công tác số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Điện Biên về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.
 
Tổ công tác số 2 làm việc với UBND thành phố Điện Biên Phủ. (19/10/2021)
HĐND - Tiếp thục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 15/10, sau khi đi kiểm tra thực tế một số công trình dự án trên địa bàn, Tổ công tác số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Điện Biên Phủ.
 
Đề nghị UBND huyện xử lý dứt điểm đối với các dự án trước năm 2014 hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ quyết toán (19/10/2021)
HĐND - Tiếp thục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 12/10, sau khi đi kiểm tra thực tế một số công trình dự án trên địa bàn, Tổ công tác số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Điện Biên Đông.
 
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, thông qua 7 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, cơ cấu nguồn vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh (14/10/2021)
HDND - Sáng ngày 14/10, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ Tư. Các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 51/52 đại biểu HĐND tỉnh…
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí nội dung 02 Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV (13/10/2021)
HĐND -Chiều ngày 12/10/2021, Đồng chí Mùa Thanh Sơn - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025. Dự phiên họp có đồng chí Vừ A Bằng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
Tổ công tác số 2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra thực địa các dự án tại huyện Tuần Giáo (11/10/2021)
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, ngày 7/10, Tổ công tác số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số dự án đầu tư công.
 
Hầu hết các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tủa Chùa đều phát huy hiệu quả mục tiêu đầu tư (09/10/2021)
HĐND - Sáng ngày 6/10, Tổ công tác số 2, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại huyện Tủa Chùa.
 
Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra thực địa các công trình, dự án tại huyện Tủa Chùa (09/10/2021)
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, ngày 5/10, Tổ giám sát số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và các đồng chí thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các công trình, dự án.
 
Mường Nhé cần làm tốt hơn nữa công tác khảo sát, lập dự án đầu tư (08/10/2021)
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, chiều ngày 6/10, Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Mường Nhé về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện.
 
Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát một số công trình, dự án đầu tư tại huyện Mường Nhé (07/10/2021)
HĐND - Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về "Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020". Ngày 5/10, Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát thực địa một số công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Nhé.
 
HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (07/10/2021)
HĐND - Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 25/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”, chiều ngày 04/10, Đoàn giám sát do đồng chí Lò Văn Phương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí thành viên trong Đoàn.
 
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên (29/09/2021)
HĐND - Sáng ngày 29/9, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ Ba. Các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 50/52 đại biểu HĐND tỉnh…
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhất trí đề nghị HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2 (29/09/2021)
HĐND - Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 28/9, đồng chí Lò Thị Bích, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2 do UBND tỉnh trình. Dự cuộc họp có đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế và Đầu tư.