Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 4-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
92/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ phê duyệt điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2021, tỉnh Điện Biên Download