Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
226/TTHĐND-VP
Triệu tập Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV Download
2
227/TB-HĐND
Thông báo nội dung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV Download
3
231/KH-HĐND
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV Download
4
252/TTr-HĐND
Tờ trình về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022 Download
5
253/HĐND
Báo cáo: Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và Chương trình hoạt động năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh Download
6
255/BC-HĐND
Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ NămHội đồng nhân dân tỉnh khóa XV Download
7
244/BC-HĐND
báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XV Download
8
251/BC-TTHĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Download
9
Phiếu ghi chất vấn Download
10
256/TTr-HĐND
Tờ trình: Về việc thông qua Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2022 Download
11
246/GM-HĐND
Giấy mời dự kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV Download