Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->Thường trực HĐND
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
101/HĐND-VP
V/v: triệu tập Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 Download
2
100/TB-HĐND
Thông báo Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
99/TB-HĐND
Thông báo phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
125/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh Download
5
124/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2019 Download
6
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA XIV (mới điều chỉnh ngày 8/7/2020) Download
7
119/GM-HĐND
Giấy mời Dự kỳ họp thứ 14, HDNĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
8
121/TB-HĐND
THÔNG BÁO Điều chỉnh, bổ sung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV Download
9
110/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 Download
10
122/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 Download