Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 9-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
323/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014 Download
2
326/2013/NQ-HĐND
   Bieu NQHD 1,2,3,4 ngay 11.12.2013 (in)(1).xls
Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014 Download
3
324/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 Download
4
325/2013/NQ-HĐND
   1-Giá đất thành phố ĐBP 2014 (QD).xls
   2-Giá đất H. Điện Biên năm 2014 ( QD).xls
   3-Giá đất H. điện biên đông 2014(QD).xls
   4-Giá đất mường chà 2014 (QD).xls
   5-Gia dat TX Muong Lay 2014(QD).xls
   6-Giá đất Mường Nhé 2014 ( QD).xls
   7-Giá đất huyện Mường Ẳng 2014 (QD).xls
   8-Giá đất H. Tuần Giáo 2014 (QD).xls
   9-Giá đất H. Tủa Chùa 2014 (QD).xls
   10-Giá đất Nậm Pồ năm 2014 (QD).xls
Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2014 Download
5
322/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
327/NQ-HĐND
Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Download
7
328/NQ- HĐND
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Download
8
329/NQ-HĐND
Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Download
9
330/NQ- HĐND
Nghị quyết về Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Download