Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13-->Tờ trìnhn UBND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
1014 /TTr-UBND
   BC 405 SKHDT.PDF
   CB RGYK STP.pdf
Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Điện Biên Download
2
1201/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Download
3
1203/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý Download
4
1199/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) Download
5
1202/TTr-UBND
   20.4.17 - 1.Dc Von 2020 CT MTQG(1).xlsx
   20.4.17 - 1.Dc Von NSDP 2016-2020 HDND(1).xls
   20.4.17 - 1.Dc Von NSDP 2016-2020 HDND(1).xls
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
6
1200 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Download