Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->Đề án - Tờ trình UBND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
1973 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Download
2
1975 /TTr-UBND
   2. Biểu theo tờ trình.xls
Download
3
1972 /TTr -UBND
TỜ TRÌNH Về việc Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
1977/TTr-UBND
   PHU LUC THANH LAP THON BAN MOI ph.doc
TỜ TRÌNH Về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện: Điện Biên và Điện Biên Đông Download
5
1976/TTr -UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
1902 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Phay – Huổi Chanh- Bản Gia Phú A, B xã Mường Nhà (đường ra biên giới), huyện Điện Biên Download
7
1974 /TTr -UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
1986 /TTr-UBND
   Du thao De an ho tro DNNVV tinh DB gd 2019-2023.doc
   Phu luc 1. Khai toan kinh phi.doc
TỜ TRÌNH Thông qua Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2023 Download
9
1996/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download