Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 12-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
348/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc quy định mức đóng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
349/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Download
3
347/2014/NQ-HĐND
   347-Bieu 1.pdf
   347-Bieu2.pdf
   347-Bieu3.pdf
   347-Bieu4.pdf
   347-Bieu5.pdf
   347-Bieu6.pdf
Nghị quyết chấp thuật và thông qua danh mục dự á cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hook vào các mục đích khác năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download