Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
30/BC-DT
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng - Pa Ma - Lò San Chái (Tả Ló San), huyện Mường Nhé Download
2
31/BC-DT
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ Download
3
25/CTr-DT
CHƯƠNG TRÌNH Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
4
26/BC-DT
Báo cáo thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021 (Lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo) Download
5
27/BC-DT
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Phương án sử dụng vốn vay và trả nợ vay (điều chỉnh), Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thành phố Điện Biên Phủ, vay vốn Ngân hàng thế giới Download
6
28/BC - DT
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
29/BC - DT
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
32/BC-DT
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn I) Download
9
/BC-PC
Báo cáo phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download