Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Tờ trình về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
2
1960/TTr-UBND
   1960 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B.pdf
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ NSTW giai đoạn 2021 - 2025 Download