Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 9
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download