Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
27 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 Download
2
30 /BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
3
31/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Thông qua báo cáo dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên. Download
4
24 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2020 Download
5
25 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp cuối năm 2020 Download
6
26 /HĐND-PC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download
7
29/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
28 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc và người giúp việc giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download