Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
79/BC-PC
Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 Download
2
80/BC-PC
Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2021 Download
3
81/BC-PC
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp, trang phục đối với Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
4
82/BC-PC
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tiếp nhận và thành lập mới bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé Download
5
83/BC-PC
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022. Download
6
84/BC-PC
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo nghị quyết Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
74/BC-PC
Báo cáo Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 (Lĩnh vực Pháp chế) Download
8
75/BC-PC
Báo cáp Phối hợp thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
9
76/BC-PC
Báo cáo Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
10
77/BC-PC
Báo cáo Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, tỉnh Điện Biên Download
11
78/BC-PC
Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download