Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3 -->Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 265/HĐND-VP
V/v Tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trước kỳ họp thứ 02 - HĐND tỉnh khóa XIV Download