Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (Bất thường)-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 2427/TTr-UBND
   PhanboKetdu2018.xls
   DcvonNSDP 16-20.xls
   DCvonCTMTQG2016-2020.xlsx
   DcNSDP2019.xlsx
   DcCTMT2016-2020.xls
   DcCT30a+275+NTM2019.xlsx
   10%DP CTMTQG NTM.xlsx
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 2430/TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v: Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 2429/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 2428/TTr-UBND
   DANH sách kẻm TT của UBND.docx
TỜ TRÌNH Về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay Download
5
Số: 2426/TTr-UBND
   Đe an sap xep DVHC cap huyen, cap xa- 653.docx
   PHụ LụC MÔ Tả ĐƯờNG ĐGHC DE AN SAP XEP DVHC CAP HUYEN CAP XA.docx
   Bieu kem theo De an.xlsx
   cac Phụ lục.docx
TỜ TRÌNH V/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 2432 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 2431 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ Download
8
Số: 798 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km146+200/QL12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) Download
9
Số: 2494/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I và Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download