Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Đề Cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Đề cương báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download