Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2 -->Đề cương BC kết quả kỳ họp
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ HAI, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download