Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
76/BC- VHXH
Báo cáo thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) Download