Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
76/BC-PC
Báo cáo thẩm tra DTNQ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND, ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh. Download
2
77/BC-PC
Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
78/BC-PC
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022-2023 Download