Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Tài liệu của TT HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh-->Văn kiện chung
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
46/TB-TTHĐND
Thông báo: Nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV Download
2
45/HĐND-VP
V.v triệu tập kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
3
Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Bảy Download
4
Chia tổ thảo luận, Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khoá XV Download
5
50/GM-HĐND
Giấy mời dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download