Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Chia tổ thảo luận
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
CHIA TỔ THẢO LUẬN Download
2
NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download