Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
42/BC-DT
Báo cáo: Thẩm tra Báo cáo và DTNQ về giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download