Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Chương trình kỳ họp thứ 7
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XIV (Trình HĐND tỉnh thông qua tại phiên trù bị) Download