Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 9-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
3504 /TTr-UBND
   1-Giá đất thành phố ĐBP 2014 (QD).xls
   Bieu CTTH_VONCDNS2014 (ban hanh).xls
   Bieu CTTH_VONCDNS2014 (ban hanh).xls
Tờ trình thông qua bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2014 Download
2
3505 /TTr-UBND
   2.1Du toan kinh phi TH CS NLN.xls
Tờ trình ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
182 /TTr-HĐND
Tờ trình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Download
4
180/TTr-HĐND
Tờ trình về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014 Download
5
181/TTr-HĐND
Tờ trình về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014 Download