Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
97/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng tái định cư huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên Download
2
103/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ ngã ba Bệnh viện tỉnh – ngã tư Tà Lèng (Bổ sung đoạn từ nút N2 đến nút N20 khu tái định cư Noong Bua) vùng tái định cư thành phố Điện Biên Phủ Download
3
102/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hồ chứa Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên Download
4
101/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Mương tiêu thoát nước khu tái định cư đoạn từ hồ điều hòa Noong Bua (sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6C khu tái định cư Noong Bua vùng tái định cư thành phố Điện Biên Phủ Download
5
98/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Download
6
99/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Download
7
100/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Huyện ủy Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Download
8
87/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và Dự thảo nghị quyết Kế hoạch tài chính nhà nước 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 Download
9
88/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua – Pú Nhi – Noong U – Na Son (Đoạn Nà Nghè – Pú Nhi – Noong U – Na Son) Download
10
92/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình – Tả Phìn, huyện Tủa Chùa Download
11
91/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Download
12
85 /BC-KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2020; Chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Download
13
93/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 Download
14
86/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
15
94/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2020 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2021 Download
16
96/BC - KTNS
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
95/BC - KTNS
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ Download
18
106/BC - HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, tỉnh Điện Biên. Download
19
89/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên Download
20
104/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết phê duyệt và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
21
105/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 Download
22
90/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt – Pá Sáng, huyện Mường Ảng Download