Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 16-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
4215/TTr-UBND
   Phuong an kem theo To trinh.doc
TỜ TRÌNH V/v chia tách, thành lập bản mới tại các huyện: Mường Nhé, Điện Biên, Nậm Pồ và Mường Chà thuộc tỉnh Điện Biên Download
2
Download
3
4181 /TTr-UBND
   Danh muc 2016 tinh Dien Bien (23-11 UBND tỉnh11).xls
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
4179 /TTr-UBND
   Bảng so sánh.doc
   Phu luc kem theo NQ của HĐND.doc
   Phu luc kem theo Tờ trình của UBND.doc
TỜ TRÌNH V/v quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
4112 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở, huyện Tuần Giáo Download
6
681/BC-TAND
Báo cáo kết quả công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 Download
7
2460/BC-VKS
Báo cáo của viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII Download
8
13/TB-MTTQ-BTT
Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Download
9
Số: 250/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Download
10
Số: 248/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 Download
11
Số: 247 /TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016 Download
12
   duthaototrinh.doc
   duthaoqd.doc
   Kem theo To trinh.xls
   phuluc01.xls
   phuluc02.xls
   To trinh.xls
NGHỊ QUYẾT Thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download