Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấy
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Tài khoản đăng nhập phần mềm họp không giấy Download
2
Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng Download
3
Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho Chủ tọa Download
4
Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho đại biểu Download
5
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấy Download