Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 4-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
47/NQ-HĐND
Nghị quyết: V.v điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn la huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ Download
2
48/NQ-HĐND
Nghị quyết: V.v điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay Download
3
49/NQ-HĐND
Nghị quyết: V.v điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ Download
4
50/NQ-HĐND
Nghị quyết: V.v điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa Download
5
53/NQ-HĐND
Nghị quyết v.v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 Download
6
51/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé (Đề án 79), giai đoạn 2021 - 2025 Download
7
52/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Nậm Pồ (Đề án 79), giai đoạn 2021 - 2025 Download