Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Chương trình kỳ họp thứ 5
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA XIV (trình HĐND tỉnh thông qua tại phiên trù bị) Download