Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
46/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng Download
2
47/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường QL6- TT Rạng Đông – TT xã Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo Download
3
49/BC-KTNS
báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường Phình Sáng – Mường Giàng (Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo Download
4
48/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà khách tỉnh Điện Biên Download
5
50/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên Download
6
51/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường vào Đồn biên phòng Thanh Luông 423 đến Mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên Download
7
53/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông từ bản Xôm đi bản Mốc C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên Download
8
52/BC-KTNS
Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download