Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 6-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
01/HĐND - VP
V.v triệu tập Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
2
02/TB-TTHĐND
Thông báo: Nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV Download
3
Giấy mời dự kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XV Download
4
Dự kiến chương trình kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XV Download