Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 6-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
03/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay Download
2
04/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa Download
3
05/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ Download
4
02/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ Download