Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 56/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh Download
2
Số: 72/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
3
Số: 62/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 Download
4
Số: 71/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2035 Download
5
Số: 55/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 73/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 61/2017/NQ-HĐND
   Phu luc phi va Le Phi kèm theo NQ 61 HĐND tỉnh.xls
NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 66 /NQ-HĐND
   Bieu bien che HC chuan 1.xls
NGHỊ QUYẾT Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2017 Download
9
Số: 67 /NQ-HĐND
   Bieu kem theo NQ bien che sự nghiep.xls
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2017 Download
10
Số: 63 /NQ-HĐND
   Danh muc du an bo sung thu hoi dat.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 Download
11
Số: 64 /NQ - HĐND
   Bieu thu hoi giao dat kem theo NQ so 64.xls
NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay Download
12
Số: 65/2017/NQ-HĐND
   Phu luc kem theo NQ NQ Ngan sach DB XD VB QPPL.doc
NGHỊ QUYẾTQuy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
13
Số: 68/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
14
Số: 69/2017/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
15
Số: 70/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 Download
16
¬Số: 57/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download
17
Số: 60/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV Download
18
Số: 59/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 Download
19
¬Số: 58 /NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download