Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản 53/BC-KTNS
Ngày ban hành 28/6/2021
Cơ quan ban hành Ban KT-NS HĐND tỉnh
Trích yếu Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông từ bản Xôm đi bản Mốc C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản