Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản 52/BC-KTNS
Ngày ban hành 28/6/2021
Cơ quan ban hành Ban KT-NS HĐND tỉnh
Trích yếu Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản