Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản 68/TB-HĐND
Ngày ban hành 16/4/2021
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Trích yếu THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản