Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Trích yếu CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 18, HĐND TỈNH KHÓA XIV (Trình Hội đồng nhân dân tỉnh)
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản