Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản 125/BC-HĐND
Ngày ban hành 08/7/2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản