Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản Số: 265/HĐND-VP
Ngày ban hành 14/10/2016
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Trích yếu V/v Tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trước kỳ họp thứ 02 - HĐND tỉnh khóa XIV
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản