Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Trích yếu Dự thảo Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản